La nostra missió al Senegal

La nostra missió al Senegal està fonamentada directament en l’arrel del nostre carisma: l’accés de la dona a l’educació.